LRSA-Utenos-hipodromas
Lietuvos Ristūnų sporto asociacija (LRSA) įsteigta 2005 metais. Vienas iš svarbiausių  Asociacijos užsibrėžtų tikslų yra plėsti ristūnų žirgų veisimą ir auginimą, organizuoti ristūnų varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ristūnų sporto entuziastams.

Istorija

2005 m. birželio mėn. – įkurta Nacionalinė Ristūnų sporto asociacija (NRSA).

2005 m. liepos mėn. – Lietuvoje viešėjo Prancūzijos ristūnų kilmės knygos nacionalinės komisijos(Commission du Stud-Book du Trotteur Français) ir Prancūzijos arklių auginimą remiančios bendrovės(Société d’Encouragement a l’élevage du Cheval Français  – SECF) atstovai: bendrovės prezidentas ir komisijos pirmininkas Dominique de Bellaigue ir bendrovės techninins direktorius Jacque Chartier. Vizito metu aptarta Nacionalinės Ristūnų sporto asociacijos bendradarbiavimo klausimas su Prancūzijos arklių auginimą remiančia bendrove bei su Prancūzijos ristūnų kilmės knyga.

2006 m. sausio mėn. – NRSA atstovai ir Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas buvo pakviesti į Prancūziją, dalyvauti Amerikos prizo lenktynėse (Prix deAmerique), kurių metu vyko seminarai ir pasitarimai žirgų veislininkystės, veterinarinės priežiūros bei sportinio paruošimo klausimais.

2006m. sausio mėn. – NRSA pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Prancūzijos arklių auginimą remiančia bendrove ir Prancūzijos ristūnų kilmės knyga dėl Prancūzijos ristūnų reprodukcijos vykdymo Lietuvoje.

2006 m. gruodžio mėn. – Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministrė Kazimiera Danutė Prunskienė pripažino Nacionalinę Ristūnų sporto asociaciją kaip savarankišką veislininkystės instituciją, suteikė teisę vykdyti veislininkystės selekcinę programą, pildyti grynaveislių Prancūzų ir Orlovų ristūnų kilmės knygą ir hibridų registrą.

2006 m. gruodžio mėn. – Lietuvoje viešėjo Prancūzijos arklių auginimą remiančios bendrovės tarptautinio departamento vadovas Benoit Fabrega. Vizito metu aptarta Lietuvos žirgų augintojų galimybės ir sąlygos įsigyti Prancūzų ristūnus.

2007 m. vasario mėn. – NRSA atstovai viešėjo Prancūzijoje, susitiko su Prancūzijos arklių auginimą remiančios bendrovės ir Prancūzijos ristūnų kilmės knygos atstovais. Vizito tikslas buvo susipažinti su Prancūzijos žirginio sporto sistema, Prancūzijos ristūnų kilmės knygos vedimo reikalavimais, aptarti licenzijų treneriams bei vadeliotojams išdavimą, žirgų kvalifikacinių bėgimų reikalavimus ir organizavimą, varžybų aprangos reikalavimus ir registravimą.

 

Tikslai ir sritys

  • Asociacija puoselėja, vysto, skatina ir tobulina ristūnų lenktynių sporto šaką.
  • Asociacija organizuoja ristūnų lenktynes ir kitas varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su ristūnų sportu susijusius renginius; ruošia metodinius nurodymus ir informacinius biuletenius bei kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais.
  • Gavusi atitinkamus leidimus (jei jie yra reikalingi), Asociacija koordinuoja ir sankcionuoja oficialių ristūnų sporto varžybų organizavimą Lietuvoje.
  • Padeda asmenims ar jų susivienijimams, įmonėms bei organizacijoms, suinteresuotiems asmenims įsigyti, veisti ir treniruoti ristūnus.
  • Teikia pagalbą veislinių ristūnų selekciniame veisimo darbe.
  • Gavusi atitinkmus leidimus (jei jie yra reikalingi), Asociacija tvarko sportui ir veislei skirtų ristūnų kilmės registrą.
  • Organizuoja ir skatina su žirgų sportu susijusių paslaugų plėtrą. Organizuoja renginius ir akcijas skirtus ristūnų sportui ugdyti ir populiarinti.
  • Teikia informaciją, konsultacijas ir paslaugas visais ristūnų sporto klausimais.
  • Rengia paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus ristūnų sporto ir su juo susijusiomis temomis.
  • Remia, plečia ir organizuoja Asociacijos tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą.

Cassandra
Puntukas
Kamanos
Cheval